Vad är Glädjeslanten?

Glädjeslanten Barnard är en förening med ändamålet att förverkliga önskningar hos personer som själva inte har ekonomiska medel att genomföra sina drömmar eller tillgodose sina behov.

En stor del av den personkretsen vi arbetade med lever under snåla ekonomiska förhållanden. Därför skapade vi denna förening för att kunna bidra till en lite rikare vardag eller ge möjlighet till upplevelser utöver det vanliga!

En önskan kan bestå i bidrag till en resa, ett par nya skor, biljetter till en konsert, behov av ett extra hjälpmedel, en utbildning, ett kalas, terminsavgift för träning och mycket mycket mer. Föreningen sätter inga ramar för vad du kan söka bidrag till.

Vem kan söka?

Boende på Gotland tillhörande personkrets 1, 2 och 3 enligt LSS (Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade).

Bidrag kan även ges till organisation, förening eller privatperson som med sin verksamhet gagnar personer enligt ovanstående. Glädjeslanten Barnard välkomnar också ansökningar om bidrag rörande forskning och utveckling av hjälpmedel som kan hjälpa människor tillhörande personkretsarna i LSS.

Så här går ansökan till!

Två gånger om året tar styrelsen för Glädjelanten emot ansökningar. Ansök genom formuläret nedan eller så skriver du en egen ansökan via mail eller vanlig post.

I din ansökan beskriver du vem du är och vad din önskan består i samt önskat belopp. Glöm inte att lämna med uppgifter som namn, adress, telefonnummer och kontonummer. Alla ansökningar besvaras skriftligen.

Ansökan om bidrag kan göras två gånger om året. Ansökan ska vara oss tillhanda senast den:

 

15 maj

15 oktober

Vi vill ha din ansökan i form av ett personligt brev där du berättar lite om dig själv och vad din önskan består av. Använd gärna formuläret här på hemsidan.

mangfald

Föreningen tar gärna emot gåvor för utdelning enligt våra kriterier! Bidrag sätts då in på Bankgiro 5119-3746.

Kontaktperson:
Ottilia Barnard, 073-507 23 35

Adress:
Hangvar Olarve 615, 624 54 Lärbro

E-post:
kontakt@gladjeslanten.se

Följ oss på Facebook: